Misija, vizija i strateški ciljevi

M i s i j a

 

Biti top destinacija na Jadranu

poznata po vrhunskoj i jedinstvenoj usluzi

specijaliziranoj za zdravi odmor!

 

S ciljem kontinuiranog zadovoljavanja potreba naših klijenata, vlasnika i lokalne zajednice, misija tvrtke jest da bude prepoznata po pružanju modernoga integriranog proizvoda u turizmu odražavajući našu orijentaciju prema zdravom življenju, naše personalizirane usluge za klijente i naše lošinjsko nasljeđe. Istodobno našim zaposlenicima nudimo poticajnu radnu okolinu i našu otočku zajednicu kao socijalnog i ekološki odgovornog partnera.

Imajući na umu misiju tvrtke, Jadranka d.d. u procesu je uvođenja strategije kvalitativnog i kvantitativnog rasta kojom, posebno uz vodeću poziciju u zdravstvenom turizmu, ali i općenito, pružanjem najboljih iskustava zdravog odmora na Jadranu te fokusom na gostu, nastoji osigurati budući rast svoje poslovne učinkovitosti.

Pri tome biti predan i ustrajan u:

  • stvaranju proizvoda i usluga s identitetom ‘zdravog življenja' namijenjenih kupcima viših očekivanja
  • pružanju personalizirane usluge stavljajući kupca u središte pažnje
  • očuvanju trajnih vrijednosti prostora i baštine lokalne zajednice
  • odgovornosti jednog od nositelja gospodarskog razvoja lokalne zajednice
  • kontinuiranom obrazovanju vlastitih kadrova i osiguranju poticajne radne atmosfere.

  


V i z i j a

 

Biti poduzeće koje je poželjan poslodavac

i uzor u stvaranju jedinstvenih proizvoda i usluga,

uvažavajući sve posebnosti destinacije!


Puno iskorištavanje svih naših potencijala vidimo prije svega u novoj filozofiji koja će voditi daljnji razvoj Jadranke d.d., u izgradnji konkurentske prednosti uz snažno i prepoznatljivo tržišno pozicioniranje, kulturu unutar tvrtke i stvaranje pozitivnog iskustva zajedno s našim gostima. Fokusiramo se na daljnje napore za očuvanje iznimnoga prirodnog okoliša Lošinja. To su ključne ideje koje oblikuju postojeće proizvode i usluge tvrtke kao i nove razvojne projekte koje ćemo provoditi samostalno ili u partnerstvu. U traženju kvalitativno višeg položaja na tržištu tijekom budućeg razvoja Jadranka d.d. više neće biti zadovoljna samo s upoznavanjem gosta i njegovim očekivanjima. Nastojat će to nadmašiti i iznenaditi inovativnošću i kreativnošću u svim segmentima poslovanja.

Biti najinovativnija organizacija na području Istre i Kvarnera u svim svojim djelatnostima, poznata širom svijeta, a u Hrvatskoj prepoznata po primjeni najbolje dostupne prakse i uvažavanju načela zaštite okoliša.

U okviru toga Jadranka grupa:

  • na području turizma pruža najbolji doživljaj zdravog odmora na Jadranu
  • na području trgovine pruža uvijek kvalitetan izbor artikala, pomno odabran sukladno potrebama različitih kupaca
  • na području prehrane uvodi zdravu prehranu u vlastito ugostiteljstvo.

 

 

S t r a t e š k i  c i l j e v i

u  i d u ć i m  g o d i n a m a

 

Slijedi još više od 200 milijuna eura ulaganja u izgradnju

novih hotela i vila te aerodroma, marine i golfa.

Zapošljavanje i stipendiranje još dvjestotinjak

zaposlenika, stalnih i sezonskih.

Izgradnja hotela za sezonske zaposlenike

i stanova za stalno zaposlene.

Razvoj zdravstvenog i zimskog turizma

i produljenje sezone.