Radio playlist

INFORMATIVNI PROGRAM
29.06.2017. - Kronika dana - Marta Fazlić, Alfred Peraić, Alen Mrvac 05:19
28.06.2017. - Kronika dana - Marta Fazlić, Alfred Peraić, Alen Mrvac 16:36
27.06.2017. - Kronika dana - Marta Fazlić, Danko Ettinger, Alen Mrvac 10:26
26.06.2017. - Sport - Alen Mrvac 38:54
130 GODINA TURIZMA NA LOŠINJU I 70 GODINA GRUPE ''JADRANKA''
15.05.2017. - Zrinka Ettinger Starčić 27:04
09.05.2017. - Igor Braškić 23:18
09.05.2017. - Josip Paljević 39:50
08.05.2017. - Anamarija Margan Šulc - Marta Fazlić 25:35
08.05.2017. - Dušan Jureša 14:03
02.05.2017. - Sanjin Šolić 27:31
02.05.2017. - Nina Garić Saganić 10:56
02.05.2017. - Adrijano Nikolić 31:57
02.05.2017. - Lidija Kosmos 21:32
01.05.2017. - Robert Betić 14:09
01.05.2017. - Jadranko Dumenčić 07:48
01.05.2017. - Ileana Brčić 21:13
01.05.2017. - Sandra Nikolić 28:38
25.04.2017. - Branko Kučić - Marta Fazlić 22:53
25.04.2017. - Milutin Džebić - Marta Fazlić 14:53
25.04.2017. - Snježana Baljak - Marta Fazlić 28:24
24.04.2017. - Zlatko Vukajlović - Marta Fazlić 19:32
24.04.2017. - Dejan Jakovljević - Marta Fazlić 23:17
24.04.2017. - Đulio Delize - Marta Fazlić 27:48
18.04.2017. - Obljetnice - Ante Šolić 23:58
18.04.2017. - Obljetnice - Giannino Sučić 23:00
17.04.2017. - Obljetnice - Milan Mužić 19:08
17.04.2017. - Obljetnice - Šime Mustać
11.04.2017. - Božo Pičuljan - Marta Fazlić 24:17
11.04.2017. - Otavijeto Kersulić - Marta Fazlić 38:28
10.04.2017. - Đurđica Šimičić - Marta Fazlić 32:00
10.04.2017. - Ivan Ružić - Marta Fazlić 26:07
04.04.2017. - Darin Lekić - Marta Fazlić 24:56
04.04.2017. - Nena Nosalj Peršić - Marta Fazlić 28:05
03.04.2017. - Gari Cappelli - Marta Fazlić 31:05
03.04.2017. - Tatjana Braškić - Marta Fazlić 33:03
SPORT
BLITZ RAZGOVOR
20.06.2017. - Blitz - Ljetna škola fizike na Lošinju - Iva Dasović, Agneza Bosilj, Marko Vidulić, Tin Vuković, Alen Mrvac 12:49
09.06.2017. - Blitz - 3. broj lista ''Pomorac'' - Robert Marušić, Anton Vunić, Marta Fazlić 24:56
09.06.2017. - Blitz - 10.ljetna škola o alkoholizmu na otoku Lošinju - dr. Branko Lakner, Marta Fazlić 14:16
03.06.2017. - Blitz - Prevencija raka pluća - dr. Kristijan Mužić, Marta Fazlić 12:
RAZGOVOR S POVODOM
22.06.2017. - Razgovor s povodom - Ivanja na Punti Križa: Ljubo Galjanić, Marta Fazlić 25:12
20.06.2017. - Razgovor s povodom - Književna večer sa Slavenkom Drakulić - Branka Džebić, Seid Serdarević, Alen Mrvac 14:40
10.06.2017. - Razgovor s povodom - Gostovanja sa domaćom besedom, Avelina Damijanjević,Marta Fazlić 19:16
01.06.2017. - Razgovor s povodom - Projekt ''Ekspedicija 7 milja'' - Oscar Piljek, Ivan Saganić, Alen Mrvac 27:46
TRAŽIMO ODGOVOR NA VAŠE PITANJE
27.06.2017. - Tražimo odgovor na vaše pitanje - Alen Mrvac 14:24
FRIŽIMENULA
27.05.2017. - Frižimenula retrospektiva - Marta Fazlić 730 52:34
EKO INFO
23.06.2017. - Eko info 08 - Marta Fazlić 24:03
OTOK KULTURE
23.06.2017. - Otok kulture 08- Alen Mrvac 30:23
MINUTE ZNANJA
29.06.2017. - Minute znanja - Dan Dupina - Marinela Cukrov, Marta Fazlić 27:20
08.06.2017. - Minute znanja - Morske kornjače - Matea Zekan, Marta Fazlić 23:33
25.05.2017. - Minute znanja - depresija i mladi - Andrijana Fabijanić, Elena Busanić, Alen Mrvac 28:25
OBZORI NADE
25.06.2017. - Obzori nade - Branko Domac 29:48
GLAZBENE EMISIJE
27.06.2017. - Kultivator 01:02:04
25.06.2017. - Vjetrovi glazbenog sjećanja - Jadranka Krpan 59:00
EMISIJE ZAJEDNICE TALIJANA
01.06.2017. - Emisija zajednica Talijana - Arlen Abramić 44:25