Cjenik

RADIO MALI LOŠINJ – RADIO JADRANKA

Dražica 1, 51550 Mali Lošinj
Marketig Tel/Fax 051 233-015 Režija 051 231-552 Mob 098 428 271
e-mail : radio.jadranka@jadranka.hr 

 

CJENIK USLUGA


Emitiranje spota - poruka

Trajanje spota do 10 sekundi 40,00 kn
Trajanje spota do 15 sekundi 50,00 kn
Trajanje spota do 20 sekundi 60,00 kn
Trajanje spota do 30 sekundi 75,00 kn
Trajanje spota do 45 sekundi 80,00 kn
Trajanje spota do 1 minute 100,00 kn
Čitana poruka u trajanju do 30 sekundi 40,00 kn

 

Promidžbene emisije

Trajanje 5 minuta 400,00 kn
Trajanje 10 minuta 500,00 kn
Trajanje 15 minuta 600,00 kn
Trajanje 20 minuta 800,00 kn
Trajanje 30 minuta 1.000,00 kn 
Za 4 emisije 10% popusta
Za 8 emisije 15% popusta

 

 Sponzorstvo emisije

Najava 200,00 kn
Odjava 200,00 kn
Najava i odjava 350,00 kn

 

Čestitke i oglasi

Čestitka 1 objava dnevno 15,00 kn
Oglas 1 objava dnevno 35,00 kn
Oglas 2 objava dnevno 50,00 kn

 

Popusti, avansi

Za 30 do 60 spotova 10%
Za 60 do 100 spotova 15%
Za više od 100 spotova 20%
Za avansno plaćanje 5%
Agencijski popust 15%


Popust na broj objava odnosi se na jednokratnu narudžbu i na svakog pojedinog klijenta. Isti popusti odnose se i na količinu čitanih poruka. U terminu oglasa ne odobrava se količinski popust.

 

Spotovi

Izrada spota gratis
Otkup spota 450,00 kn


 

Cijene su izražene bez PDV-a, osim za čestitke i oglase gdje je PDV uključen. 

Za slučaj zakašnjenja plaćanja obračunavaju se zatezne kamate.

U slučaju prodaje programskog prostora naručitelj ne može isti ugovoriti s trećom osobom.

Agencijski i količinski popust ukupno ne mogu biti veći od 40%. 

Za duže čitane poruke od 30 sekundi - obračun po dužini spota u sekundama. 

Termin po želji ili vezan uz vrijeme pred ili nakon vijesti 30% uvećava cijenu. 

Cjenik se primjenjuje sa 1. siječnjem 2013. 

Za humanitarne i druge slične manifestacije pod pokroviteljstvom radija objave spota su besplatne – objava se vrši u skladu sa programskim mogućnostima.
 

Za Radio direktor radio postaje Marta Fazlić dipl. prof. socio.