Izvještaj o upravljanju okolišem u 2011.

Sustav upravljanja okolišem dio je integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Tijekom 2011. izvršena je recertifikacija sustava putem vanjske certifikacijske kuće. Tom prilikom su dijelu sustava upravljanja okolišem uočene dvije (2) nesukladnosti koje su okarakterizirane kao manje. Za iste su pokrenute popravne radnje odnosno radnje koje su otklonile predmetne nesukladnosti.

Internim auditom provedenim tijekom 2011.g. utvrđene su određene nesukladnosti za koje su pokrenute radnje koje su u potpunosti otklonile negativan utjecaj na okoliš.

Uspostavljeni sustav upravljanja okolišem kao dio integriranog sustava pokazao je zadovoljavajuće ponašanje radnika ali u pojedinim dijelovima društva moguće je postići dodatna poboljšanja čiju realizaciju smo postigli definiranjem ciljeva i pripadajućih akcijskih planova. Predmetnim ciljevima nastojimo smanjiti negativan utjecaj djelatnosti grupacije na okoliš.

Izvršena je ponovna ocjena aspekata okoliša, zbog novih aktivnosti i onih koje su ukinute u djelatnostima društva grupacije.

Sve radnje u svezi zaštite okoliša (mjerenja, ispitivanja, dostave podataka i sl.) su u skladu sa propisima RH i dokumentacijom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Tijekom proteklog razdoblja u društvima grupacije, nisu zabilježene izvanredne situacije koje bi negativno utjecale na okoliš.

Predsjednik Uprave Jadranke d.d.
Sanjin Šolić