Izvještaj o upravljanju okolišem u 2012.

Sustav upravljanja okolišem dio je integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Tijekom 2012. izvršen je nadzor sustava putem vanjske certifikacijske kuće. Tom prilikom je u dijelu sustava upravljanja okolišem uočena jedna nesukladnost koja je okarakterizirana kao manja. Za istu je pokrenuta popravna radnja kako bi se ista otklonila.

Internim auditom provedenim tijekom 2012.g. utvrđene su nesukladnosti za koje su pokrenute radnje koje su otklonile negativan utjecaj na okoliš.

Uspostavljeni sustav upravljanja okolišem kao dio integriranog sustava pokazao je zadovoljavajuće ponašanje radnika ali u pojedinim dijelovima društva moguće je postići dodatna poboljšanja čiju smo realizaciju postigli definiranjem ciljeva i pripadajućih akcijskih planova. Predmetnim ciljevima nastojimo smanjiti negativan utjecaj djelatnosti grupacije na okoliš.

Izvršena je ponovna ocjena aspekata okoliša zbog novonastalih promjena u djelatnosti društva.

Sve radnje u svezi zaštite okoliša (mjerenja, ispitivanja, dostave podataka i sl.) su u skladu sa propisima RH i dokumentacijom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Tijekom proteklog razdoblja u društvima grupacije, nisu zabilježene izvanredne situacije koje bi negativno utjecale na okoliš.

Predsjednik Uprave Jadranke d.d.
Sanjin Šolić