Izvještaj o upravljanju okolišem u 2013.

Sustav upravljanja okolišem kao dio integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u potpunosti je dokumentiran i implementiran. Tijekom 2013. godine nije bilo incidenta i izvanrednih situacija vezano uz upravljanje okolišem. Kako bi se provjerila spremnost i odziv na izvanredne situacije tijekom 2013. godine provedena je simulacije izvanredne situacije koja je potvrdila spremnost radnika i ostalih zainteresiranih strana koje trebaju biti uključene u rješavanje nastale izvanredne situacije.

U tijeku je planiranje provedbe internog audita u travnju 2014. godine koji će obuhvatiti upravljanje okolišem u punom opsegu.

Interni audit sustava odrađen je početkom 2013.g. a rezultati su pokazali određeni broj nesukladnosti. Za nesukladnosti sa internog audita pokrenete su radnje za otklanjanje nedostataka.
Izvršena je ponovna ocjena aspekata okoliša, zbog novonastalih promjena u djelatnosti društva.
Ciljevi za 2013. godini definirani su i odobreni od strane uprave te su dokumentirane aktivnosti, rokovi i odgovorne osobe za provođenje ciljeva kroz akcijske planove.
Za cilj koji definira postavljanje fotonaponskih elektrana na 6 objekata u sastavu grupe ističemo da je isti odrađen djelomično (postavljene su 4 fotonaponske elektrane). Puštanje u pogon ostale dvije lokacije planira se u 2014.g.
Za cilj koji definira uštedu vode u kampovima i hotelima radnje su djelomično odrađene te se isti prolongira za 2014.g.

Kao najvažniji događaj u 2013.g. ističemo završetak gradnje i puštanje u pogon pročišćivača otpadnih voda kampa Baldarin. Isto je bilo definirano postignućem cilja iz 2011.

Obzirom da se problem otpadnih voda kampa Slatina nije riješio tijekom 2013. g isti se prolongira za 2015.g.

Nadzorni audit SGS-a proveden je 13 i 14.05.2013 godine.
Redovito se provode nadzori nad značajnim aspektima okoliša što se ocjenjuje kao zadovoljavajuće (vidi izvještaj o kontroli značajnih aspekata okoliša).

O značajnim aspektima okoliša komuniciramo sa javnosti putem Internet stranice, objavom ključnih dijelova izvještaja, a vezano uz značajne aspekte okoliša.

Predsjednik Uprave Jadranke d.d.
Sanjin Šolić