Ocjena EBRD-a 2007.

Jadranka d.d., Jadranka hoteli d.o.o. Mali Lošinj i EBRD – Europska banka za obnovu i razvoj, London, potpisali su pismo namjere o ulasku EBRD u vlasništvo Jadranke hotela d.o.o.

Po proceduri EBRD prije ulaska u suvlasništvo treba provjeriti stanje zaštite okoliša, protupožarne zaštite i zaštite na radu, te o istome objaviti Sažetak.

SAŽETAK REVIZIJE ZAŠTITE OKOLIŠA, PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I ZAŠTITE NA RADU

1. Naziv projekta: Hrvatska – Jadranka hoteli

2. Opis projekta

Predloženi Projekt sastoji se od ulaganja u tvrtku Jadranka hoteli d.o.o. Transakcija je prvenstveno namijenjena rekonstrukciji postojećih hotela kroz ostvarivanje značajnog kapitalnog ulaganja s ciljem podizanja standarda postojećih hotela na kvalitativnu razinu međunarodnih 3-4 zvjezdice.

3. Kategorija zaštite i opravdanost

B/1 zahtjeva reviziju na licu mjesta i ocjenjivanje. Projekt može obuhvatiti neke specifične zahtjeve vezano za zaštitu okoliša kojima se treba posvetiti.

4. Rezultati revizije

Stručnjak EBRD zadužen za reviziju stanja i procedura oko zaštite okoliša posjetio je objekte tvrtke Jadranka hoteli d.o.o. te sagledao informacije o stanju zaštite okoliša u objektima dobivene od strane poduzeća. U sklopu posjete Malom Lošinju, ekspert EBRD-a također je vodio razgovore u uredu Gradonačelnika. Revizijom je potvrđeno slijedeće: na razini Grada u toku je Projekt unapređenja sustava pročišćavanja otpadnih voda i kanalizacije koji financira Svjetska banka. Grad također planira poboljšati postojeći sustav zbrinjavanja krutog otpada koji se u ovom trenutku odlaže na otvorenom deponiju. Grad daje prioritet poboljšanju infrastrukture za zaštitu okoliša na otoku kako bi se osigurao održivi razvoj otoka, a posebice turističkog sektora. Jadranka hoteli d.o.o. u postupku je dobivanja certifikata ISO 14001 do kraja 2008. godine što će svim hotelima omogućiti rad u skladu sa zahtjevima o zaštiti okoliša. Poduzeće, nadalje, namjerava angažirati stručnjaka za zaštitu na radu i zaštitu od požara u hotelima, a koji bi trebao identificirati sve ključne zahtjeve te odrediti odgovarajući način njihova rješavanja.

5. Obaveze implementacije

U sklopu Projekta potrebno je izraditi Akcijski plan zaštite okoliša (EAP) kao i Plan zaštite na radu i zaštite od požara (LFSAP). Projekt mora biti usuglašen sa nacionalnim i EU standardima zaštite okoliša, zaštite zdravlja i traženim sigurnosnim standardima, potrebno je implementirati gore specificirane planove (EAP i LFSAP) te podnijeti godišnje izvještaje EBRD-u. Banka će kontrolirati procedure u zaštiti okoliša kroz cijelo vrijeme trajanja Projekta kroz Godišnja izvješća o okolišu kao i kroz povremene posjete kada to bude smatrala potrebnim.