Izvještaj o upravljanju okolišem u 2015.

Sustav upravljanja okolišem kao dio integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u potpunosti je dokumentiran i implementiran. Tijekom 2015. godine nije bilo incidenta i izvanrednih situacija vezano uz upravljanje okolišem. Kako bi se provjerila spremnost i odziv na izvanredne situacije tijekom  2015. godine provedena je simulacije izvanredne situacije koja je potvrdila spremnost radnika i ostalih zainteresiranih strana koje trebaju biti uključene u rješavanje nastale izvanredne situacije.

U tijeku je planiranje provedbe internog audita u travnju 2016. godine koji će obuhvatiti upravljanje okolišem u punom opsegu.

Interni audit sustava odrađen je početkom 2015.g. a rezultati su pokazali određeni broj nesukladnosti. Za nesukladnosti sa internog audita pokrenete su radnje za otklanjanje nedostataka.

Izvršena je ponovna ocjena aspekata okoliša, zbog novonastalih promjena u djelatnosti društva, rekonstrukcija i gradnja objekata.

Ciljevi za 2015. godini definirani su i odobreni od strane uprave te su dokumentirane aktivnosti, rokovi i odgovorne osobe za provođenje ciljeva kroz akcijske planove.
Za cilj koji definira uštedu vode u kampovima i hotelima radnje su djelomično odrađene te se isti prolongira za 2016.g.

Obzirom da se problem otpadnih voda kampa Slatina nije riješio tijekom 2015. g isti se prolongira za 2018.g.

Nadzorni audit SGS-a proveden je 12., 13. i 14.05.2015. godine.

Redovito se provode nadzori nad značajnim aspektima okoliša što se ocjenjuje kao zadovoljavajuće (vidi izvještaj o kontroli značajnih aspekata okoliša).

O značajnim aspektima okoliša komuniciramo sa javnosti putem Internet stranice, objavom ključnih dijelova izvještaja, a vezano uz značajne aspekte okoliša.

Izvještaj izradio: Željko Opačić

Datum: 25.03.2016