30.08.2018.

OBAVIJEST o odlukama s Glavne skupštine Jadranke d.d.

Glavna skupština JADRANKE dioničko društvo, hoteli i trgovina, Mali Lošinj, Dražica 1, održana je dana 30. kolovoza 2018. godine u hotelu Bellevue u Malom Lošinju s početkom u 12,00 sati.

 

Za Glavnu skupštinu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva

3. Obavijest o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2017. godinu i izvješću revizora Društva koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godini

5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2017. godini

6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u  2017. godini

7. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu

8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

 

Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke dnevnog reda koje se objavljuju: 

 

Ad.1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva.

 

Ad.2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva.

 

Ad.4. Donosi se Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini koja glasi:

I.             Gubitak društva ostvaren u poslovnoj 2017. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 17.926.373,92  kn pokriva se iz zadržane dobiti.

 

Ad.5. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobra­va njen rad u 2017. godini.

 

Ad.6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.

 

Ad.7. Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, ZagrebTower, Radnička cesta 80.

 

Ad.8. Nadzorni odbor, sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„I. U Nadzorni odbor JADRANKE d.d. Mali Lošinj, biraju se sljedeći članovi:

 

1.         Krešimir Filipović, OIB: 84134125264, Rusija, Moskva, 2 Tverskaya, Yamskaya Dom 10;

2.         Krešimir Čemerika, OIB: 91370449495, Zagreb, Južna obala VII. 15;

3.         Mario Petrović, OIB: 64686991310, Zagreb, Poljačak 25;

4.         Borislav Škegro, OIB: 10220843318, Zagreb, Bukovac Gornji 110/B.

 

II. Mandat članovima Nadzornog odbora navedenima u točki I. ove odluke počinje nakon okončanja ove Glavne skupštine, a biraju se na vrijeme od četiri godine, s tim da njihov mandat prestaje zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za posljednju poslovnu godinu njihovog mandata.

 

III. Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu članova Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:

 

- Krešimir Filipović, u trenutku objave ovog Poziva, osim članstva u Nadzornom odboru ovog Društva, nije član Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu;

 

- Krešimir Čemerika je, u trenutku objave ovog Poziva, osim članstva u Nadzornom odboru ovog Društva: direktor društva FINMAT SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Južna obala VII. 15, direktor društva BETA ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Ratkajev prolaz 8, član nadzornog odbora u društvu JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1, član uprave društva ACQUAINT d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d;

 

- Mario Petrović je, u trenutku objave ovog Poziva, osim članstva u Nadzornom odboru ovog Društva: direktor društva MILLENIUM PROMOCIJA d.o.o., Zagreb, Planinska 2, direktor društva VIZUAL, Zagreb, Planinska 2, član uprave društva ACQUAINT d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d;

 

- Borislav Škegro je, u trenutku objave ovog Poziva, osim članstva u Nadzornom odboru ovog Društva: predsjednik nadzornog odbora društva Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo, Vinkovci, Duga 181, predsjednik nadzornog odbora društva  QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, direktor u društvu AEQUITAS UPRAVLJANJE d.o.o. za usluge, Zagreb, Ilica 1 A, predsjednik nadzornog odbora u društvu Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Veliko Trgovišće, Ulica dr. Stanka Pinjuh 16.

 

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

 

Sve predložene odluke prihvaćene su većinom glasova bez promjena u odnosu na prijedlog.

 

 

                                                                                                                               JADRANKA d.d.