31.12.2019.

Obavijest o statusnoj promjeni i promjeni tvrtke društva

Danom upisa pripajanja u sudski registar (31. prosinca 2019. godine) društvo JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj promijenilo je postojeću tvrtku u novu, JADRANKA TURIZAM d.o.o.Poštovani,


vlasnik društva JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj je donio poslovnu odluku da s danom 31. prosincem 2019. godine  provede postupak pripajanja društva JADRANKA KAMPOVI  d.o.o. Mali Lošinj (kao pripojeno društvo) društvu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj (kao društvo preuzimatelj), uz istodobno povećanje temeljnog kapitala društva preuzimatelja i promjene njegove tvrtke.


Danom upisa pripajanja u sudski registar (31. prosinca 2019. godine) društvo JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj promijenilo je postojeću tvrtku u novu, JADRANKA TURIZAM d.o.o.


Razlog takvoj odluci leži u činjenici da je procijenjeno da je sadašnje poslovanje društva potrebno dodatno poboljšati optimizacijom postojećih poslovnih procesa, povećanjem interne organizacijske učinkovitosti, nastavkom  investicijskog ciklusa koji je trenutno u svom punom zamahu, te povećanjem konkurentnosti i profitabilnosti društva, ali i cijele grupe JADRANKA, u čijem okrilju posluju označena trgovačka društva.


Obzirom na navedeno, molimo Vas da račune za usluge pružene  društvu JADRANKA HOTELI d.o.o. Mali Lošinj do 31. prosinca 2019. godine naslovite na imenovano društvo, a za sve buduće usluge koje ćete društvu pružiti nakon 1. siječnja 2020. godine naslovite na društvo JADRANKA TURIZAM d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, OIB: 25295166877.


Zahvaljujemo Vam na dosadašnjoj suradnji i radujemo se njenom nastavku s društvom JADRANKA TURIZAM d.o.o. Mali Lošinj, koje će svoju djelatnost i nadalje obavljati u okrilju grupe JADRANKA.
 


          S poštovanjem.
          Jadranka d.d.