Jadranka d.o.o.

Jadranka d.o.o. ovisnim društvima pruža usluge iz područja nekretnina, upravljanja investicijama (uključujući i pripremu te pravnu podršku investicijskim projektima) te poslova organizacije i koordinacije investicijskog i tekućeg održavanja. Matica upravlja portfeljem, komunicira vlasnička očekivanja i vodi strateške projekte poput razvoja golfa, izgradnje aerodroma i sl., a u svom 100%-tnom ili većinskom vlasništvu ima više društava kćeri čije poslovanje konsolidira.  


Osnovni podaci


Tvrtka: JADRANKA d.o.o. za turizam i trgovinu

Skraćena tvrtka: Jadranka d.o.o.

Sjedište: Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska

Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci

MBS: 040027578, EUID: HRSR.040027578, OIB: 70741052040

Računi: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, IBAN: HR2724020061100387039 

Temeljni kapital iznosi 185.932.000,00 euro, uplaćen u cijelosti.

Uprava društva: Sanjin Šolić