Ostale članice

 Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.


   Osnovna djelatnost: usluge u zračnom prijevozu

   Uprava društva: Alan Horvat

Adresa
Privlaka 19, p.p. 61,  51550 Mali Lošinj
Telefon / fax
+385 51 231-666
OIB
41684005864
IBAN
HR7224020061100383125
 Yacht Club Velopin d.o.o.


   Osnovna djelatnost: nautički turizam

   Uprava društva: Snježana Kučić-Krstaš, direktorica

Adresa
Dražica 1,  51550 Mali Lošinj
Telefon
+385 (0)51 661-120
OIB
59094907410
Fax
+385 (0)51 231-581
IBAN
HR3123400091110584293

  Marine Medical Center d.o.o.

  

   Osnovna djelatnost: djelatnosti specijalističke medicinske prakse

   Uprava društva: Karlo Čulo

Adresa
Dražica 1,  51550 Mali Lošinj
Telefon
+385 (0)51 661-101
OIB
62241682134
Fax
+385 (0)51 231-904
IBAN
HR4624020061100704954
E-mail