Politika energije  ISO 50001 Jadranka hoteli d.o.o.

Kao intenzivni pružatelji cjelovitih hotelskih usluga, naši hoteli i restorani teže neprekidnom smanjivanju potrošnje i troškova energije uz dugoročnu okolišnu i gospodarsku održivost svoga poslovanja.

Mi smo predani i usmjereni na:
•    smanjenje troškova energije po noćenju hotelskog gosta za 20% do kraja 2020. g.
•    neprekidno poboljšavanje naše energetske učinkovitosti
•    smanjivanje ovisnosti o fosilnim gorivima i uvođenje obnovljivih izvora energije
•    odgovorno korištenje vode
•    osiguravanje informacija i resursa potrebnih za postizanje naših ciljeva
•  ispunjavanje zakonskih i drugih zahtjeva u vezi s uporabom energije i energetskom učinkovitosti
•   razvijanje, nabavljanje i korištenje energetski učinkovitih objekata, postrojenja, opreme te ostalih proizvoda i usluga
•    sinergijsko djelovanje  i planiranje razvoja s lokalnom zajednicom.
Ovu politiku provodit ćemo ispunjavajući zahtjeve međunarodne norme ISO 50001, s naglaskom na provođenje:
•    akcijskih planova za poboljšanje energetske učinkovitosti te
•   izobrazbi za postizanje i održavanje svjesnosti i osposobljenosti naših djelatnika na svim organizacijskim razinama.
Mali Lošinj, 31.10.2016.

Član Uprave Jadranka hoteli d.o.o.
Goran Filipović