Politika kvalitete i utjecaja na okoliš

Uprava Jadranke d.d. objavljuje svim zaposlenima u članicama Grupe Jadranka Politiku upravljanja kvalitetom i okolišem.


Misija

S ciljem kontinuiranog zadovoljavanja potreba naših klijenata, vlasnika i lokalne zajednice, misija tvrtke jest da bude prepoznata po pružanju modernoga integriranog proizvoda u turizmu odražavajući našu orijentaciju prema zdravom življenju, naše personalizirane usluge za klijente i naše lošinjsko nasljeđe. Istodobno našim zaposlenicima nudimo poticajnu radnu okolinu i našu otočku zajednicu kao socijalnog i ekološki odgovornog partnera.

Imajući na umu misiju tvrtke, Jadranka d.d. u procesu je uvođenja strategije kvalitativnog i kvantitativnog rasta kojom, posebno uz vodeću poziciju u zdravstvenom turizmu, ali i općenito, pružanjem najboljih iskustava zdravog odmora na Jadranu te fokusom na gostu, nastoji osigurati budući rast svoje poslovne učinkovitosti.

Pri tome biti predan i ustrajan u:

 • stvaranju proizvoda i usluga s identitetom ‘zdravog življenja' namijenjenih kupcima viših očekivanja
 • pružanju personalizirane usluge stavljajući kupca u središte pažnje
 • očuvanju trajnih vrijednosti prostora i baštine lokalne zajednice
 • odgovornosti jednog od nositelja gospodarskog razvoja lokalne zajednice
 • kontinuiranom obrazovanju vlastitih kadrova i osiguranju poticajne radne atmosfere.

Vizija

Puno iskorištavanje svih naših potencijala vidimo prije svega u novoj filozofiji koja će voditi daljnji razvoj Jadranke d.d., u izgradnji konkurentske prednosti uz snažno i prepoznatljivo tržišno pozicioniranje, kulturu unutar tvrtke i stvaranje pozitivnog iskustva zajedno s našim gostima. Fokusiramo se na daljnje napore za očuvanje iznimnoga prirodnog okoliša Lošinja. To su ključne ideje koje oblikuju postojeće proizvode i usluge tvrtke kao i nove razvojne projekte koje ćemo provoditi samostalno ili u partnerstvu. U traženju kvalitativno višeg položaja na tržištu tijekom budućeg razvoja Jadranka d.d. više neće biti zadovoljna samo s upoznavanjem gosta i njegovim očekivanjima. Nastojat će to nadmašiti i iznenaditi inovativnošću i kreativnošću u svim segmentima poslovanja.

Biti najinovativnija organizacija na području Istre i Kvarnera u svim svojim djelatnostima, poznata širom svijeta, a u Hrvatskoj prepoznata po primjeni najbolje dostupne prakse i uvažavanju načela zaštite okoliša.

U okviru toga Jadranka grupa:

 • na području turizma pruža najbolji doživljaj zdravog odmora na Jadranu
 • na području trgovine pruža uvijek kvalitetan izbor artikala, pomno odabran sukladno potrebama različitih kupaca
 • na području prehrane uvodi zdravu prehranu u vlastito ugostiteljstvo
 

Politika kvalitete i okoliša


Poslovni uspjeh Jadranka grupe počiva na zalaganju svih zaposlenih u postizanju zadovoljstva kupaca.

Postizanje zadovoljstva naših kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana (vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo), nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem uspostavljenih prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu:

 • poštivati zakone i druge obvezujuće propise,
 • prepoznavati i zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca,
 • sprječavati onečišćenja okoliša,
 • očuvati zdravlje i sigurnosti ljudi,
 • odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
 • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
 • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.

Uprava osigurava da se redovito utvrđuju godišnji ciljevi u vezi s kvalitetom i okolišem tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

Sanjin Šolić 
Predsjednik uprave, Jadranka d.d.