Zaštita privatnosti

Svako korištenje www.jadranka.hr podliježe niže iznesenim uvjetima. 

Sadržaji objavljeni na internet stranicama Grupe Jadranka vlasništvo su Jadranke d.d. i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštivati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima, što znači da se ne smiju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati. 

Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web siteu dozvoljena je samo uz predhodno izričito odobrenje Jadranke d.d. 

Na svim slikama i informacijama sadržanim na ovom web siteu postoje autorska prava. 

Jadranka d.d. poštuje privatnost posjetilaca svojih online siteova i prikupljat će podatke samo ako su ustupljeni dobrovoljno. 

Izričito izjavljujemo da Jadranka d.d. neće prodavati, niti na bilo koji drugi način koristiti vaše osobne podatke ili ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. 

Jadranka d.d. nije odgovorna za privremenu nedostupnost ili nepotpunu funkcionalnost internet stranica, eventualnu netočnost podataka niti za eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe netočnih i nepotpunih informacija. 

Jadranka d.d., niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi ovih internet stranica, nije odgovorna ni za kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa informacijama, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim stranicama ili bilo kakve pogreške ili nedostataka u njihovom sadržaju. Također Jadranka d.d. zadržava pravo izmjene sadržaja. 

Jadranka d.d.  poštuje vašu privatnost i pridaje veliki značaj zaštiti privatnosti i načinu korištenja vaših osobnih podataka. Poštujemo i uvažavamo privatnost svakog posjetitelja naših web stranica www.jadranka.hr („naše web stranice“) i prikupljat ćemo i koristiti osobne podatke samo na ovdje navedene načine i u skladu s vašim pravima i našim zakonskim obvezama.

 

Molimo pozorno pročitajte ovu Politiku zaštite privatnosti kako biste bili sigurni u razumijevanje njenog sadržaja. Vaša suglasnost s ovom Politikom zaštite privatnosti se smatra danom po prvom korištenju naših web stranica. Niste li suglasni s ovom Politikom zaštite privatnosti i ne prihvaćate ju, dužni ste odmah prestati koristiti naše web stranice.

 

1. Definicije i tumačenje

U ovoj Politici zaštite privatnosti navedeni pojmovi će imati sljedeća značenja:„Kolačić“

označava malu tekstualnu datoteku u vašem računalu ili uređaju koja se sprema pri korištenju određenih dijelova naših web stranica i/ili kad koristite određene značajke naših web stranica. Detalji o web kolačićima koje koristimo na našim web stranicama navedeni su u nastavku u Poglavlju 14.; i

„Zakon o korištenju web kolačića“

označava bitne dijelove Direktive o privatnosti i elektroničkim komunikacijama iz 2003. godine;


2. O nama

Naše web stanice su vlasništvo i pod upravljanjem tvrtke Jadranka d.d., dioničkog društva registriranog u Hrvatskoj, pri Trgovačkom sudu u Rijeci,  MBS 040027578; OIB 70741052040.

Adresa sjedišta i poslovanja: Dražica 1, 51550 Mali Lošinj.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

E-pošta: dpo@jadranka.hr

Adresa: Dražica 1, 51550 Mali Lošinj.

 

3.  Što je obuhvaćeno ovom Politikom?

Ova Politika zaštite privatnosti primjenjiva je samo na vaše korištenje naših web stranica. Naše web stranice mogu sadržavati poveznice na druge web stranice. Molimo imajte na umu da nemamo kontrolu nad načinom prikupljanja, pohrane i korištenja vaših podataka drugih web stranica i savjetujemo vam provjeru politika zaštite podataka ostalih web stranica koje koristite prije no što im otkrijete vaše osobne podatke.

 

4. Što su to Osobni podaci?

Osobni podaci su definirani u Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU Uredba 2016/679) („GDPR”) kao ‘svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora’.

Jednostavnije rečeno, radi se svakom podatku o vama koji omogućuje utvrđivanje vašeg identiteta. To su očiti podaci, poput imena i kontaktnih podataka, ali i oni manje očiti kao što su identifikacijski brojevi, podaci o lokaciji i mrežni identifikatori.

 

5. Koja su vaša prava?

Prema GDPR, imate sljedeća prava koja ćemo uvijek nastojati štititi:

a) Pravo biti informirani o našem prikupljanju i korištenju vaših osobnih podataka.  Ova Politika zaštite privatnosti bi trebala sadržavati sve informacije koje su vam potrebne, ali uvijek nas možete kontaktirati kako je navedeno u Poglavlju 15. i saznati više i pitati što vas zanima.

b) Pravo pristupanja osobnim podacima koje imamo o vama. U Poglavlju 13. je navedeno kako to možete učiniti.

c) Pravo na ispravak osobnih podataka, ukoliko je bilo koji podatak netočan ili nepotpun. Možete kontaktirati kako je navedeno u Poglavlju 15. kako biste saznali više.

d) Pravo na zaborav, tj. pravo zahtijevati brisanje ili prestanak obrade osobnih podataka kojima raspolažemo. Možete nas kontaktirati kako je navedeno u Poglavlju 15. kako biste saznali više.

e) Pravo ograničiti (tj. spriječiti) obradu vaših osobnih podataka.

f) Pravo prigovora na korištenje vaših osobnih podataka za određenu svrhu ili svrhe.  

g) Pravo prenosivosti podataka. To znači da ako ste nam izravno dali vaše osobne podatke i koristimo ih uz vašu privolu ili u izvršenju ugovora i ti se podaci automatski obrađuju, imate pravo tražiti kopiju tih osobnih podataka za ponovnu uporabu i prijenos drugom voditelju obrade.

h) Pravo vezano uz automatizirano donošenje odluka i pružanje boljeg korisničkog iskustva. Ne koristimo vaše osobne podatke na ovaj način.

Za više informacija o našem korištenju vaših osobnih podataka ili korištenju vaših prethodno navedenih prava, možete nas kontaktirati kako je navedeno u Poglavlju 15. i saznati više.

Dodatne informacije o vašim pravima možete dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka slanjem upita na E-mail adresu: dpo@jadranka.hr .

Imate li prigovor na naše korištenje vaših osobnih podataka, imate ga pravo podnijeti našem službeniku za zaštitu podataka slanjem istog na E-mail adresu: dpo@jadranka.hr ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel.: 00385 (0)1 4609-000, Fax.: 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

 

6. Koje podatke prikupljamo?

Ovisno o vašem korištenju naših web stranica, možemo prikupljati podatke povezane s vašim korištenjem i interakcijom s našim web stranicama, poput IP adrese, lokacije, tipu i verziji web preglednika, operativnom sustavu, popisu URL-ova počevši od polaznog web mjesta, vašoj aktivnosti na našim web stranicama i izlaznoj stranici (molimo pročitajte Poglavlje 14. o načinu na koji koristimo web kolačiće i slične tehnologije i našu politiku korištenja web kolačića).

 

7. Kako koristimo vaše osobne podatke?

Prema GDPR, uvijek moramo imati pravnu osnovu za uporabu osobnih podataka. To može biti jer su podaci nužni za izvršenje ugovora, jer ste dali privolu na naše korištenje vaših osobnih podataka ili jer je to u okviru naših legitimnih poslovnih interesa. Vaši osobni podaci će biti i mogu biti korišteni u sljedeće svrhe:

· analiza vašeg korištenja naših web stranica i prikupljanje povratnih informacija kako biste nam omogućili kontinuirano poboljšanje naših web stranica i vašeg korisničkog iskustva.

S vašom dozvolom i/ili kad je zakonski dopušteno, vaše osobne podatke možemo koristiti u marketinške svrhe, što može uključivati kontaktiranje putem e-pošte i telefonom te tekstualnim porukama i poštom i dostavu informacija, novosti i ponuda naših proizvoda i usluga. Nećemo vam slati nedozvoljene marketinške materijale niti neželjenu poštu. Uvijek ćemo raditi na punoj zaštiti vaših prava i poštovati naše obveze prema GDPR i Uredbi o privatnosti elektroničkim komunikacijama iz 2003. te ćete uvijek imati mogućnost odjave.

Treće osobe čiji se sadržaj pojavljuje na našim web stranicama mogu koristiti web kolačiće, kako je detaljno opisano u nastavku u Poglavlju 14. Molimo pročitajte Poglavlje 14. za više podataka o kontroli web kolačića. Molimo imajte na umu da mi ne možemo kontrolirati aktivnosti trećih strana, niti podatke koje sami prikupljaju i koriste te vam savjetujemo da provjerite njihove politike zaštite privatnosti.

Želite li u bilo kojem trenutku pitati o bilo kojoj radnji koju smo poduzeli na temelju ovoga ili želite zahtijevati „ljudsku intervenciju“ (npr. pregled radnji od strane neke osobe umjesto oslanjanja samo na automatsku metodu) GDPR vam daje pravo na to. Za više informacija o ovome možete nas kontaktirati korištenjem podataka iz Poglavlja 15.

 

8. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

U pravno dopuštenom opsegu čuvat ćemo vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje sljedećeg:

· svrha za koju su ti osobni podaci dostavljeni,

· određene i trajne poslovne potrebe, uključujući vođenje evidencija,

· posebnih pravnih ili regulatornih zahtjeva, i/ili

· zahtjeva čuvanja evidencija koje mogu biti važne za pokrenute regulatorne istrage ili aktivne pravne postupke.

· Tamo gdje nema opravdanja za čuvanje takvih osobnih podataka, oni će biti sigurno izbrisani, uklonjeni, anonimizirani i/ili blokirani.  

 

Vaše osobne podatke nećemo čuvati dulje od onoga koliko je nužno u skladu s razlogom ili razlozima njihova prikupljanja. Kad prestane potreba za vašim osobnim podacima za poslovne ili pravne svrhe, on će biti izbrisani. Čuvamo osobne podatke koje obrađujemo u ime naših klijenata sve dok imamo ugovor s klijentima o obradi njihovih podataka, a isti je uvijek podložan važećim pravnim zahtjevima.  


9. Kako i gdje pohranjujemo i prenosimo vaše osobne podatke?  

Pohranjivat ćemo i prenositi vaše osobne podatke samo u Europskom gospodarskom prostoru („EEA”). EEA čine države članice EU te Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška, Island i Lihtenštajn. To znači da će vaši osobni podaci biti u potpunosti zaštićeni u skladu s GDPR ili ekvivalentnim pravnim standardima.

Kod prijenosa vaših osobnih podataka trećim stranama u Sjedinjenim Američkim Državama, oni mogu biti zaštićeni ako su pod EU-SAD Štitom privatnosti. On zahtijeva da treća strana osigura zaštitu podataka u skladu sa standardima koji su slični onima u Europi. Više informacija je dostupno na Europska komisija .

Molimo kontaktirajte nas za dodatne informacije o ovom mehanizmu zaštite podataka koji koristimo pri prijenosu vaših osobnih podataka u treću državu. Naši podaci za kontaktu su u Poglavlju 15.

Sigurnost vaših osobnih podataka nama je od ključne važnosti i kako bismo ih zaštitili poduzimamo niz bitnih mjera.

 

10. Dijelimo li vaše osobne podatke?

Nećemo dijeliti nijedan od vaših osobnih podataka s trećim osobama u bilo koju svrhu, uz jednu bitnu iznimku od tog pravila.

Pod nekim ograničenim okolnostima, možemo imati pravnu obvezu dijeljenja određenih osobnih podataka, uključujući i vaše, ukoliko smo uključeni u pravni postupak ili ispunjavamo zakonske obveze, sudski nalog ili djelujemo po nalogu tijela javne vlasti.

 

11. Kako možete kontrolirati vaše osobne podatke?

11.1. Dodatno uz prava koja imate prema GDPR, a koja su navedena u Poglavlju 5., kad dajete osobne podatke na našim web stranicama može vam biti ponuđena mogućnost ograničenja naše uporabe vaših osobnih podataka.

 

12. Možete li uskratiti podatke?

Možete pristupiti pojedinim dijelovima naših web stranica bez davanja osobnih podataka. Ipak, za korištenje svih značajki i funkcija raspoloživih na našim web stranicama možda ćete morati dati određene podatke ili dozvoliti prikupljanje određenih podataka.

Možete ograničiti uporabu web kolačića. Više informacija je dostupno u Poglavlju 14.

 

13. Kako možete pristupiti vašim osobnim podacima?

Želite li znati kojim vašim osobnim podacima raspolažemo, možete nas pitati detalje o tim podacima i njihovu kopiju (ukoliko imamo vaše osobne podatke). To je poznato kao „ispitanikov zahtjev pristupa podacima“.

Svi zahtjevi pristupa podacima od strane ispitanika moraju biti u pisanom obliku i poslani elektroničkom poštom ili poštom na adrese navedene u Poglavlju 15.

U pravilu nema naknade za ispitanikov zahtjev pristupa podacima. Ukoliko je vaš zahtjev „očito neosnovan ili pretjeran“ (primjerice, stalno je ponavljan), može biti zaračunata naknada za administrativne troškove odgovaranja na vaše zahtjeve.

Na vaš zahtjev za pristupom podacima odgovorit ćemo u roku od mjesec dana od primitka. Ciljamo pružiti iscrpan odgovor, zajedno s kopijom vaših osobnih podataka u navedenom roku. U nekim slučajevima vaš zahtjev može biti složeniji i može biti potrebno više vremena, maksimalno do tri mjeseca, od datuma primitka vašeg zahtjeva. Bit ćete u potpunosti informirani o tijeku postupka dostave odgovora.

 

14. Kako koristiti kolačiće?

Naše web stranice mogu koristiti i pristupati određenim Kolačićima prve strane na vašem računalu ili uređaju. Kolačići prve strane su oni izravno spremljeni i korišteni s naše strane. Kolačiće koristimo kako bismo olakšali pristup i unaprijedili korisničko iskustvo naših web stranica i kako bismo pružali čim kvalitetnije proizvode i usluge. Pažljivo smo odabrali Kolačiće koje koristimo i poduzeli korake kako bismo zajamčili zaštitu i poštivanje vaše privatnosti i osobnih podataka u svakom trenutku.

Korištenjem naših web stranica na vašim računalima i uređajima možete primati i određene web kolačiće trećih strana. Kolačići treće strane su oni koji potječu od web-mjesta, usluga i/ili trećih osoba, dakle ne od nas. Kolačići treće strane korišteni su na našim web stranicama radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Za više detalja, molimo pogledajte stranicu u nastavku. Web kolačići nisu nužni za rad naše web stranice i vaše korištenje i iskustvo naših web stranica neće biti ni na koji način pod utjecajem vašeg odbijanja privole za web kolačiće.

Svi web kolačići korišteni na našoj web stranici korišteni su u skladu s postojećim Zakonom o kolačićima.  

Prije spremanja web kolačića na vaše računalo ili uređaj, prikazat će vam se pop-up sa zahtjevom privole za spremanje Kolačića. Davanjem privole za spremanje Kolačića omogućujete nam pružanje najboljeg mogućeg iskustva korištenja i usluge. Po želji možete i uskratiti privolu za spremanje kolačića, no određene značajke naših web stranica mogu ne raditi u potpunosti.

Sljedeći Kolačići prve strane mogu biti spremljeni na vaše računalo ili uređaj:

Vrsta web kolačića

Namjena

Strogo nužni

Funkcionalni kolačići

Kliknete li na gumb na baneru kolačića, kolačić sprječava ponovni prikaz banera. Koristite li kontaktni oblik, postavlja se kolačić sesije.

da

Google Analytics

Koristimo Google Analytics za prikupljanje informacija o tome kako posjetitelji koriste naše stranice. Primjerice, prikupljamo podatke stranice s koje je posjetitelj došao i ukupni broj posjeta našim stranicama. To može uključivati podatke o lokaciji korisnika. Možemo koristiti značajke Google Analytics Advertising-a za svrhe remarketinga.  Možete izabrati da ne budete praćeni korištenjem alata Google Analytics instaliranjem Google Analytics Opt-Out preglednika na trenutnom pregledniku koji koristite. Više o tome na adresi: https://policies.google.com/privacy?hl=en

ne

 

Naše web stranice koriste usluge analitike Google Analytics. Analitika web stranica je skup alata korištenih za prikupljanje i analizu anonimnih informacija o korištenju, čime nam je omogućen bolji uvid u način korištenja naših web stranica. To nam omogućuje poboljšanje naših web stranica i proizvoda i usluga koje nudimo.

Dodatno uz kontrole koje nudimo, možete izabrati aktivirati ili deaktivirati kolačiće u vašem internetskom pregledniku. Većina preglednika vam omogućuje onemogućavanje spremanja kolačića ili samo kolačića treće strane. Standardne postavke su takve da većina preglednika prihvaća kolačiće, ali to je moguće promijeniti. Za više detalja molimo koristite izbornik za pomoć u vašem internetskom pregledniku ili dokumentaciju koju ste dobili s vašim uređajem.

Možete izabrati brisanje kolačića na vašem računalu ili uređaju u bilo kojem trenutku, ali tako možete izgubiti podatke koji vam omogućuju pristup našim stranicama na brži i učinkovitiji način uključujući, bez ograničenja, postavke za prijavu i personalizaciju.

Preporuka je da redovito ažurirate preglednik i operativni sustav i da slijedite pomoć i vodič developera vašeg preglednika i proizvođača vašeg računala ili uređaja, ukoliko niste sigurni kako prilagoditi postavke privatnosti.

 

15. Kako nas možete kontaktirati?

Za pitanja vezano uz vaše osobe podatke i zaštitu podataka, uključujući kako poslati zahtjev ispitanika za pristupom, možete koristiti sljedeće podatke:

E-mail: dpo@jadranka.hr.

Poštanska adresa: Dražica 1, 51550 Mali Lošinj.


16. Izmjene ove Politike zaštite privatnosti

Povremeno možemo mijenjati ovu Politiku zaštite privatnosti. Izmjene mogu biti nužne zbog izmjena zakona ili našeg poslovanja na način koji utječe na zaštitu osobnih podataka.

Sve izmjene će bez odgađanja biti objavljene na našim web stranicama i smatrat će se da prihvaćate uvjete naše Politike zaštite podataka s prvom uporabom naših web stranica nakon izmjena. Savjetujemo vam redovito praćenje ove stranice kako biste bili u toku.